Jakub Václavovič

Jakub Václavovič (* 11. března 1995) je prvním místopředsedou Místního sdružení Pirátské strany v Kladně, kde aktuálně žije. Do České pirátské strany vstoupil v roce 2016 a o rok později spoluzaložil kladenské místní sdružení. Účastní se aktivit iniciativy Růžové pole referendum. V komunálních volbách v roce 2018 byl zvolen zastupitelem za koalici Kladeňáci. Na mandát následně rezignovat z důvodu spolupráce Kladeňáků na radnici s SPD. Je členem dozorčí rady bytového fondu a Komise RM pro výchovu, vzdělávání a osvětu.

O politiku se začal zajímat během studia veřejné správy na střední škole v Plzni, odkud pochází. Je dlouholetým skautem, v rámci kterého se věnoval práci s dětmi, organizaci akcí okresního rozměru, vedením a spoluorganizací příměstských táborů nebo účastní v dobročinných projektech a akcích (Postavme školu v Africe, pomoc s následky povodní 2013, charitativní sbírky).

Po pracovních pobytech v zahraničí a absolvování zkušenostních i formálních kurzů na poli komunikace a pedagogiky se rozhodl věnovat se práci s dětmi naplno. V současnosti pracuje na svobodné základní škole Donum Felix v Kladně.

Jako dobrovolník se kromě skautskému oddílu věnoval či stále věnuje také charitativním akcím, sociálně znevýhodněné mládeži, pomoci lidem bez domova či jako dobrovolník pro Českou psychedelickou společnost. Aktivně se angažuje v kulturním životě formou organizace akcí pro veřejnost. Jeho zájmy jsou hudba, cestování, udržitelný životní styl a žonglování – vystoupením s ohněm.

Navrhni úpravu