Kladenskému divadlu škodí nejvíce netransparentní personální rošády a nekoncepční přístup ze strany města

Kladenskému divadlu škodí nejvíce netransparentní personální rošády a nekoncepční přístup ze strany města

O tom, jaký má kultura vliv na rozvoj měst z hlediska sociálního a ekonomického, bylo napsáno mnoho. Prokázáno různými průzkumy v číslech pak ještě více. Zdalipak jsou si reprezentanti města vědomi toho, jak moc je důležitá kontinuita v činnosti kulturních organizací pro dlouhodobou koncepční činnost? Vždyť například investiční projekty se plánují s mnohdy až tříletým předstihem. Podle kroků, kterých jsme svědky v Kladně, to vypadá, že tato skutečnost představitelům města bohužel zřejmě uniká.

Poukažme si na specifikum divadelního provozu, jež tkví zejména v tom, že funguje jako živý organismus. Pokud některá ze složek nefunguje, jak má, velmi brzy se to projeví na činnosti celku. Důležitým aspektem, který je třeba přitom brát v potaz, je dlouhodobý dopad manažerských rozhodnutí. Pokud v jedné sezóně uděláte koncepční rozhodnutí, můžete výsledky očekávat nejdříve až v sezóně další. Je pak jasné, že každá personální změna ve vedoucích funkcích divadla svým způsobem tuto kontinuitu narušuje. A přitom může být ředitel organizace zřizované městem z více či méně odůvodněného rozhodnutí zřizovatele odvolán v podstatě ze dne na den. To se teď také deje v případě společnosti Divadla Kladno s.r.o., která spravuje Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion.

Nekompetentní zásahy politiků do kulturních organizací většinou poukazují na fakt, že města a jejich představitelé mají nedostatek vizí v oblasti kultury. Pochopitelně rozbitý chodník je třeba spravit. Řešení je jednoduché, vysoutěží se firma. Tam je vize i řešení dané. V kultuře zůstává často jen u obecných frází o naplňování kulturní služby pro občany. Nicméně bez toho, aby zřizovatelé jasně definovali svou vizi, budou manažeři kulturních organizací pořád jen v uvozovkách “rukojmím”. Vždy bude totiž snadné najít důvod k jejich odvolání v podobě nějakého toho parametru, kterému nevyhovují. Není však vinou jen jednoho člověka, že město nechá rozpočet divadla bobtnat, a zasahuje až ve chvíli, kdy naroste do výše, jež je pro město již neúnosná. Takový přístup svědčí o celkové neschopnosti koncepčního řízení. Ostatně v Plánu realizace a rozvoje kulturních aktivit města Kladna na období 2019 – 2022 se o tom, co město od divadla očekává, nedočteme vůbec nic.

Personální rošády, aktuálně navíc nešťastně zasazené do doby divadelních prázdnin, spojené s výkřiky o konci divadelní scény se staly v kladenském divadle již takřka tradicí. Divadlo se stává pouhou kořistí uchvácenou v zájmu té politické strany, která právě sedí na radnici. Existuje z toho jediná cesta ven, a to transparentní výběrové řízení na pozici jednatele vypsané s dostatečným předstihem. Samozřejmostí je vyrovnaná účast odborné veřejnosti ve výběrové komisi (Asociace profesionálních divadel, Herecká asociace), představitelů města, a také aktivní účast opozice. Jedině tak může být pozice jednatele divadla nezpochybnitelná a přetrvat více než jedno volební období.

Piráti se dlouhodobě zasazují o transparentní výběrová řízení vedená odborníky, a tím také o vytvoření pojistek proti svévolnému odvolávání ředitelů kulturních organizací podle momentální politické situace. V tomto duchu předložili pirátští poslanci v červnu vládě návrh, který měl zajišťovat ředitelům kulturních příspěvkových organizací stabilnější postavení, než tomu bylo doposud. Tento návrh byl však vládou zamítnut. Je tedy možné, že podobné “divadelní krizi”, jakou zažíváme toto léto, budeme v nedaleké budoucnosti čelit znovu, zejména změní-li se na radnici politická situace.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu